เวอร์ชันเต็ม: [-- วันหยุดราชการและวันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย 2560 --]

Siam1.net -> เรื่องเด็ดเว็บสยามวัน -> วันหยุดราชการและวันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย 2560 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> แสดงความคิดเห็น -> สร้างบทความ

ผู้เยี่ยมชม 09-01-2017 16:38
ปฏิทิน 2560 รวมวันหยุด วันหยุดยาว 2560 ทั้งวันหยุดราชการ 
วันหยุดราชการและวันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทยปี 2560

วันหยุด เดือนมกราคม 2560

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2560

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 วันจักรี
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2560

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 วันวิสาขบูชา
วันพืชมงคล : **รอประกาศจากสำนักพระราชวัง

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2560

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2560

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2560

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2560

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี
วันหยุดยาวเดือนมกราคม 2560

วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2559 วันสิ้นปี
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2560 วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

วันหยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันมาฆบูชา หยุดติดกัน 3 วัน

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 วันมาฆบูชา
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

 วันหยุดยาวเดือนเมษายน 2560

วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 5 วัน


วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2560
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

 วันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2560

วันแรงงาน หยุดติดกัน 3 วัน


วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 วันแรงงาน

วันฉัตรมงคล หยุดติดกัน 3 วัน

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 วันฉัตรมงคล
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

 วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2560

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา หยุดติดกัน 4 วัน

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

 วันหยุดยาวเดือนสิงหาคม 2560

วันแม่แห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน


วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

 วันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2560

วันปิยมหาราช หยุดติดกัน 3 วัน


วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

 วันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2560

วันรัฐธรรมนูญ หยุดติดกัน 3 วัน


วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่


เวอร์ชันเต็ม: [-- วันหยุดราชการและวันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทย 2560 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Gzip enabled

You can contact us